News & Event

News & Event
 

  • Home
  • /
  • News & Event
ถุงพลาสติก ประเภทไฮเดน (HDPE) แบบหูหิ้ว หรือ ถุงก็อปแก๊ป (T-Shirt) มี 2 ชนิด คือ ชนิดบาง ใช้บรรจุของ ที่มีน้ำหนักไม่มาก และชนิดหนา ใช้บรรจุของที่มีน้ำหนัก เช่น ประเภทขวด หรือเหล็กอะไหล่
19 October 2016
ถุงพลาสติก ประเภทไฮเดน (HDPE) แบบตัดตรง และถุงหูหิ้วใส่น้ำ มีชนิดบางใส ใช้สำหรับบรรจุสิ่งของ ประเภทของแห้ง และมีน้ำ หรือของเปียกได้ บรรจุใส่อาหารได้โดยตรงทั้งแบบร้อน และเย็น เช่น น้ำซุป น้ำอัดลม และน้ำแข็ง เป็นต้น
 
19 October 2016
ถุงพลาสติก ประเภทพีพี (PP) หรือถุงร้อนใส เป็นถุงประเภทที่ค่อนข้างมีความใส สามารถบรรจุสิ่งของประเภทของร้อน และของแห้ง หรือของเปียกได้ ใช้บรรจุอาหารได้โดยตรง แต่ไม่แนะนำให้บรรจุสิ่งของที่มีความเย็นในอุณหภูมิต่ำมาก
 
19 October 2016